fbpx
Welcome Area

O Analýze z vlasů jsme se poprvé dověděli v roce 2005 od svých přátel. Oni si Analýzu z vlasů nechali udělat, protože řešili své různé zdravotní problémy. Od nich jsme získali základní informace o této metodě, a už tenkrát nás tato metoda zaujala. Slýchali jsme, že Analýza z vlasů dokázala pomoct lidem s různými zdravotními problémy. Začali jsme se tak o Analýzu z vlasů zajímat blíže, rovněž i my jsme si ji nechali udělat. Jakmile nám přišly výsledky, tak nás překvapilo, co všechno se zjistilo a zaujalo nás množství užitečných informací, které s tím bylo spojeno. Od té doby jsme se začali zajímat o zdravý životní styl, zdravé stravování, o přírodní doplňky výživy a další oblasti s tím spojené. Bylo nám nabídnuto, že by jsme s laboratoří mohli navázat spolupráci a rozšiřovat povědomí o této metodě v České republice i na Slovensku. Podmínkou spolupráce bylo absolvování několika školení pořádaných přímo laboratoří. Od té doby s laboratoří spolupracujeme a protože se tato metoda  neustále vyvíjí a pořád se objevují nově vědecké poznatky s tím spojené, tak i my se chceme zdokonalovat, učit se nové věci a problubovat své znalosti.

 

Search